COVID - 19

Z hygienicko - epidemiologických dôvodov Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie zásady R-O-R (rúško - odstup - ruky). Do priestorov ambulancie vstupujte jednotlivo v dohodnutom čase. Prosíme Vás aby ste sa v priestoroch ambulancie riadili pokynmi naších zdravotníckych pracovníkov, ktorí zodpovedajú za Vašu bezpečnosť. Pri uhrádzaní doplatkov za ošetrenie uprednostnite platbu platobnou kartou.

Ďakujeme


PRÍJMEME NOVÝCH PACIENTOV

Z dôvodu personálneho posílnenia nášho tímu môžme komfortne zabezpečiť a poskytovať naše služby aj novým pacientom. V prípade Vášho záujmu nás prosím najprv kontaktujte telefonicky.