Prevádzkovateľ internetovej  stránky xxxxxxxx, spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť XXXX  s.r.o. . Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu Vašich osobných údajov treťou stranou.

Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, a my Vám v lehote maximálne 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti odpovieme. Svoje žiadosti môžete zasielať na adresu: info@firdent.sk.   


V prípade, ak nesúhlasíte s našim stanoviskom ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov na základe Vašej požiadavky, alebo máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom môžete sa so svojím podnetom obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo na adrese:statny.dozor@pdp.gov.sk Uprednostníme, ak sa vždy najskôr obrátite na nás na adrese sídla našej spoločnosti ( uvedenej v úvode ) alebo na e-mail:info@firdent.sk sme presvedčení, že akýkoľvek podnet bude vybavený na základe nášho skúmania s ohľadom na garantovanie Vašich práva na ochranu súkromia a osobných údajov.