Vznik našej spoločnosti bol ovplyvnený prirodzeným vývojom. Bola to túžba osamostatniť sa a ísť vlastnou cestou, tou správnou cestou. Po získaní dostatočných praktických skúseností a odhodlania kráčať samostatne v pred sme za morálnej podpory nám blízkych osôb založili v roku 2015 spoločnosť FirDENT, spoločnosť s ručením obmedzením.


S individuálnym prístupom chceme naším pacientom prostredníctvom spoločnosti poskytovať kvalitu a komfort pri ošetrovaní. Chceme byť Vašou modernou zubnou ambulanciou rodinného typu, ktorá drží krok so svetovým trendom a technologickým vývojom v oblasti stomatológie. Chceme Vám ponúknuť len to najlepšie s možnosťou výberu.


Preto naši lekári pri ošetrovaní používaju vysoko kvalitné materiáli a moderné technológie. Kvalita je u nás prvoradá. Z uvedeného dôvodu sa pravidelne zúčastňjeme na odborných školeniach, vedeckých seminároch a kongresoch aby sme  získané poznatky čo najskôr pretavili do každodennej praxe a tak sa neustále zlepšovali.


AKO TO TEDA U NÁS FUNGUJE? 


  • Najprv si telefonický dohodnete termín.
  • Navštívite nás a poviete nám čo Vás trápi.
  • Urobíme RTG snímok chrupu.
  • Určíme diagnózu, povieme si o možnostiach liečby, prípadných rizikách a časovej nadväznosti.

  • Stanovíme si liečebný plán a zahájime liečbu.
  • V prípade potreby Vás zveríme aj našej dentálnej hygieničke.
  • Každý úkon počas liečby si vždy odkonzultujeme.
  • Na konci liečebného procesu bude Váš zdravý úsmev a naša spokojnosť.