Naši pacienti sú pred každým zákrokom vždy informovaní o približnej cene úkonu. Aby nedochádzalo k nedorozumeniam každý ďalší nepredvídaný úkon je vždy vopred konzultovaný s pacientom. 


Kompletný cenník stomatologických výkonov je umiestnený v čakárni zubnej ambulancie a je k nahliadnutiu všetkým naším alebo budúcim pacientom. 


Platiť sa dá v hotovosti alebo platobnou kartou   .