Zubný kaz je najčastejším ochorením tvrdých zubných tkanív, ktorých strata je nenávratná. Preto je dôležité Vašim zubom vrátiť ich funkčnosť, prirodzený tvar za pomoci tradičných a inovatívnych výplňových materiálov a technológií.