V prípade nevyhnutnosti pacientom vykonávame bežné extrakcie zubov, na základe odborného posúdenia ale aj na základe individuálnej požiadavky. Našou úlohou je však najskôr zub zachrániť.